Toepassingen eigen werk

Ik heb veel illustraties gemaakt. Het begon met het illustreren van de wijkkrant Binnenstad Oost in Groningen. Later volgden illustraties voor diverse rapporten, die ik maakte voor mijn werk. Voorbeelden zijn de rapporten voor regionaal landschapsontwerp uit de periode waarin ik als landschapsarchitect werkte voor het Staatsbosbeheer in de provincie Limburg. Een ander voorbeeld is de studie ‘landschappelijk aspecten van grote windturbines’. Daarnaast waren er opdrachten voor illustraties en ontwerpen voor omslagen. Toen de Directie Bos- en landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werd opgeheven, schreef ik niet alleen een van de hoofdstukken, maar verzorgde ook het omslag en de illustraties. Een ander voorbeeld voor het ontwerp van een omslag is die voor het jaarverslag van de Landinrichtingsdienst van 1991. Van dit ontwerp werd ook een affiche gemaakt.

Diverse omslagen illustraties

Een bijzonder voorbeeld van de toepassing van eigen werk is het ontwerp voor een paneel voor het bezoekerscentrum van het Staatsbosbeheer voor het natuurreservaat De Groote Peel. In het ontwerp moest de samenhang tussen geologische opbouw van het natuurgebied en het resulterende landschap worden getoond.

P1010218 b1