Aquarel

Aquarel leerde ik op de Academie van Ben van Voorn. Hij was zelf een begenadigd aquarellist en trakteerde ons op al zijn innovaties. Zo leerde hij ons de bijzondere eigenschappen van pigmenten te benutten. Bijvoorbeeld het schiften van cobalten. Of het al dan niet dekkend zijn van een pigment:  cobaltblauw is bijvoorbeeld transparant, gambodge daarentegen dekkend. In de opzet van een aquarel stimuleerde hij ons grote vlakken direct in de juiste toon neer te zetten. Dan blijft de werking van de verf fris.

Aquarel is bij uitstek een techniek die zich leent voor snel werk. Ben noemde dat ‘noteren’. Omdat een groot deel van mijn leven ‘ander’ werk de meeste tijd in beslag nam benutte ik de schaarse tijd die resteerde voor kunst vooral voor het maken van aquarellen.

familie

figuur

interieur

stilleven