Portret

In 1980 kwam ik in een diepe crisis terecht. Jan Ponne, bio-energetica therapeut in Arnhem heeft mij in 4 jaar hard werken bij mijzelf teruggebracht. Op het portret dat ik in 1984 van hem maakte is een deel van een schilderij van Gauguin afgebeeld. Gauguin, zijn kunst en zijn zoektocht naar geluk, vormden voor mij in die periode een belangrijke inspiratiebron. Op meerdere schilderijen uit die tijd heb ik verwijzingen naar zijn werk opgenomen.
Gelukkig ging mijn eigen zoektocht ook gepaard met veel nieuw geluk. In 1977 adopteerden we onze oudste zoon Laurens uit Colombia en in 1981 werd Juultje geboren. Hun portretten horen ook helemaal thuis in deze stijlperiode.